Oldboyskommitté

   
Conny Davidsson
Ordförande
0723 33 22 60
ConnyD 2022 web
   
Claes-Magnus Gustafsson
Kassör
0705 83 35 51
ClaesMagnusG 2022 web
   
Carl Magnus Jarnegren
Tävlingsansvarig
0708 89 82 94
CarlMagnusJ 2022 web
   
Bruno Magnusson
Tävlingsansvarig
0727 29 89 99
BrunoM 2022 web
   
Jonny Carlsson
Matchspel
0760 82 21 77
JonnyC 2022 web
   
Stefan Gustavsson
Gamla grabbar
0722 16 42 42
StefanG 2022 web
   
Bo Andersson
Gamla grabbar
0702 16 73 49
BoA 2022 web
   
Sören Fagerberg
H70
0706 25 53 21
SorenF 2022 web
   
Per-Olof Persson
H80
0705 16 60 82
PerOlofP 2022 web
   
Göran Högberg
Hemsida (Tillhjälplig)
0706 92 68 69
GoranH 2022 web

Medlemsmeny

Till toppen

   Design and copyright by 1002.se