Vid frost ställs bokade tider in!
För mer information - kontakta Golfcenter

Hjärtstartare

Här vistas vi på banan i goda vänners lag, spelar golf och njuter av naturen. Tillsammans har vi en härlig runda, men om olyckan skulle vara framme, då vill vi vara beredda för din skull. Kom ihåg, började med att larma SOS genom att ringa 112. Ring därefter Golfcenter 036 - 690 75, och vid behov kommer vi ut med hjärtstartare. Vår hjärtstartare finns tillgänglig i herrarnas omklädningsrum på väggen direkt vid ingången.

Kedjan som räddar liv

Kedjan som räddar liv är en illustration över den kedja händelser som måste till för att ett liv ska räddas vid ett plötsligt hjärtstopp. Kedjan är aldrig starkare än den svagaste länken.

Kedjan som räddar liv

Årtionden av forskning har resulterat i identifieringen av ett antal nyckelfaktorer av betydelse för chansen att överleva ett hjärtstopp. Dessa nyckelfaktorer utgör ”kedjan som räddar liv” som består av: 1. Tidigt larm, 2. Tidig hjärt-lungräddning (HLR), 3. Tidig defibrillering (användning av hjärtstartare), 4. Tidig och avancerad vård utanför sjukhus, 5. Avancerad vård efter återupplivning.

Tidigt larm

Larma efter hjälp så snart du någonsin kan efter att ha konstaterat att en person saknar livstecken. Tala om vad som hänt, var hjälpen behövs.

Tidig hjärt- och lungräddning

Påbörja omedelbart HLR (hjärt- lungräddning). HLR håller igång syresättningen i kroppen manuellt. Det ökar också chansen att lyckas med en defibrillering (stöt från hjärtstartare) med tre gånger mot att HLR inte har givits.

Tidig defibrillering stöt från hjärtstartare

Med en stöt från en hjärtstartare försöker man avbryta det elektriska kaos som pågår i hjärtat så att det har en möjlighet att börja slå normalt igen. Chansen att överleva ett hjärtstopp ökar flerfaldigat om elstöt kan ges inom några få minuter. Om det finns en hjärtstartare tillgänglig-koppla upp hjärtstartaren på den drabbade så snart som möjligt och följ instruktionerna. Hjärtstartaren ger dig instruktioner om hur den ska användas och du kan inte göra fel.

Tidig och avancerad vård utanför sjukhus

Det är viktigt att så snart som möjligt nå patienten med kvalificerade sjukvårdsresurser som ambulans eller akutbil för att kan förbereda patienten inför den behandling som kommer att fortsätta på sjukhus.

Avancerad vård efter återupplivning

Även när man lyckats återfå blodcirkulation är det fortfarande mycket viktigt med fortsatt behandling snabbt. Det gäller att sjukhusen har resurser att omedelbart ta omhand inkommande hjärtstoppspatienter. Behandling omfattar tex nedkylning av patienten, akut kranskärlsröntgen, ballongsprängning och läkemedelsbehandling.

Medlemsmeny

Till toppen

   Design and copyright by 1002.se