Klubbmästare

Klubbmästare genom tiderna

Årsflikarna innehåller våra Klubbmästare i de olika klasserna

2022

KlassSpelare

2021

KlassSpelare

2020

KlassSpelare

2019

KlassSpelare

2018

KlassSpelare

2017

KlassSpelare

2016

KlassSpelare

2015

KlassSpelare
Open-klass herr Eddy Eriksson
H45Torbjörn Carlsson
D35Helen Andersson
D50Marie Eriksson
D65Birgit Gudmundsson
Junior-klass Filip Johansson
H55Magnus Häll
H65Per-Olof Henriksson
H75Per-Olof Persson

2014

KlassSpelare

2013

KlassSpelare
Herr S-klassen Victor Roupé
Dam 35-klassen Marie Eriksson
Herr 35-klassen Johan Karlsson
Herr 45-klassen Jan Bergström
Dam 50-klassen Ulrika Waerland-Gustafsson
Herr 55-klassen Dan Cederguist
Dam 65-klassen Gunilla Osbeck
Herr 65-klassen Per-Olof Henriksson
Herr 75-klassen Sven-Olof Carlsson

2012

KlassSpelare
Herrar Elit Erik Andersson
Herrar junior Victor Roupé
Damer junior Emma Frisk
Damer 35 Linda Jonsson
Herrar 35 Håkan Grahn-Gustavsson
Herrar 45 Jan Bergström
Damer 50 Ulrika Waerland-Gustafsson
Herrar 55 Ole Willumsen
Damer 65 Gunilla Osbeck
Herrar 65 Per-Olof Henriksson
Herrar 75 Sven-Olof Carlsson

2011

KlassSpelare
Herrar Elit Erik Andersson
Herrar junior Johan Eibler
Damer 35 Cecilia Bovin
Herrar 35 Johan Berglund
Herrar 45 Mikael Sjödin
Damer 50 Ulrika Waerland-Gustafsson
Herrar 55 Gunnar Dahl
Herrar 65 Samuel Ritheim

2010

KlassSpelare
Herrar Elit Christian Silverberg
Herrar junior Johan Svärd
Damer 35 Marie Eriksson
Herrar 35 Lennart Holm
Herrar 45 Hans Hakeberg
Damer 50 Eva-lena Jarnegren
Herrar 55 Magnus Häll
Herrar 65 Sören Fagerberg

2009

KlassSpelare
Herrar Elit Eddy Eriksson
Herrar junior Johan Wallin
Herrar 35 Jörgen Ahnström
Damer 35 Marie Eriksson
Herrar 45 Thomas Andersson
Damer 50 Pia Jansson
Herrar 55 Krister Rundberg
Herrar 65 Kent Karlsson
Herrar 75 Kennert Gustavsson

2008

KlassSpelare
Herrar Elit Christian Silverberg
Herrar Junior Erik Thellman
Dam Junior Lina Hansson
Herrar 35 Jörgen Ahnström
Damer 35 Anna Nilsson
Herrar 45 Magnus Häll
Damer 50 Yvonne Gustavsson
Herrar 55 Krister Rundberg
Herrar 65 Sven-Olof Carlsson
Herrar 75 Börje Blomgren

2007

KlassSpelare
Herrar Elit Christian Silverberg
Damer Elit Åsa Johansson
Juniorer Elit Per Gustavsson
Yngre juniorer Max Persson
Herrar 35 Stefan Hellström
Damer 35 Ulrika Waerland
Herrar 45 Ole Willumsen
Damer 50 Kerstin Josefsson
Herrar 55 Krister Rundberg
Herrar 65 Bernt Lewinsson
Herrar 75 Ivar Swedlund

2006

KlassSpelare
Herrar Elit Per Johansson
Damer Elit Jenny Johannesson
Herr Junior Viktor Nyberg
Herrar 35 Tony Andersson
Damer 35 Marie Eriksson
Herrar 45 Ole Willumsen
Damer 50 Gunilla Osbeck
Herrar 55 Krister Rundberg
Herrar 65 Börje Blomgren
Herrar 75 Bengt Jarrefalk

2005

KlassSpelare
Herrar Elit Christoffer Palfi
Dam Elit Åsa Johansson
Herrar Junior Christoffer Persson
Herrar 35 Niclas Rydbeck
Damer 35 Maria Stenkil
Herrar 45 Magnus Häll
Damer 50 Kerstin Josefsson
Herrar 55 Bo Hallman
Herrar 65 Per-Olof Persson
Herrar 75 Bengt Jerrefalk

2004

KlassSpelare
Herrar Elit Eddy Eriksson
Herrar Junior Tom Ahlm
Herrar 35 Niclas Rydbeck
Damer 35 Ulrika Lövgren
Herrar 45 Ole Willumsen
Damer 50 Gerd Bergström
Herrar 55 Bengt-Olov Wiksten
Herrar 65 Sven-Olof Carlsson
Herrar 75 Åke Idh

2003

KlassSpelare
Herrar Elit Eddy Eriksson
Damer Elit Jenny Johansson
Herrar Junior Christoffer Palfi
Damer Juniorer Lina Karlsson
Pojkar Juniorer Albin Johansson
Herrar 35 Johan Johansson
Damer 35 Ulrika Gaffron
Herrar 45 Krister Rundberg
Damer 50 Irene Martinsson
Herrar 55 Håkan Lernvik
Herrar 65 Sven-Olof Carlsson
Herrar 75 Bengt Jerrefalk

2002

KlassSpelare
Herrar Elit Eddy Eriksson
Damer Elit Linda Johansson
Herrar Junior Marcus Lyck
Herrar 35 Tomas Andersson
Damer 40 Helene Sannefeldt
Herrar 45 Bengt-Olov Wiksten
Damer 50 Reidun Samuelsson
Herrar 55 Bo Hallman
Herrar 65 Rolf Gustavsson

2001

KlassSpelare
Herrar Elit Eddy Eriksson
Damer Elit Jenny Höglund
Herrar Junior Johan Svensson
Damer Junior Jenny Johansson
Herrar 35 Lars-Ola Göransson
Herrar 45 Bengt-Olov Wiksten
Damer 50 Inger Wärnbring
Herrar 55 Håkan Lernvik
Herrar 65 Sven-Olof Carlsson
Mixed Foursome Christer Ahnström/Harrieth Ahnström
Foursome Herrar Anders Jansson/Jonas Jansson

2000

KlassSpelare
Herrar Elit Erik Urefjord
Damer Elit Helen Anderson
Herrar Junior Christian Lidström
Damer Junior Linda Johansson
Herrar 35 Thomas Andersson
Damer 40 Irene Martinsson
Herrar 45 Krister Rundberg
Damer 50 Kerstin Josefsson
Herrar 55 Sören Fagerberg
Herrar 65 Matti Kuikka
Mixed Foursome Kjell Jansson/Marie Eriksson

1999

KlassSpelare
Herrar Elit Erik Urefjord
Damer Elit Jenny Höglund
Damer 40 Irene Martinsson
Herrar 45 Krister Rundberg
Damer 50 Kerstin Josefsson
Herrar 55 Håkan Lernvik

1998

KlassSpelare
Herrar Elit Robert Löfqvist
Damer Elit Marita Svensson
Herrar Junior Johan Madenteg
Damer 40 Maud Andersson
Herrar 45 Reine Pettersson
Damer 50 Gunilla Osbeck
Herrar 55 Bo Hallman

1997

KlassSpelare
Herrar Elit Peter Nilsson
Damer Elit Helen Andersson
Herrar Junior Tom Wiksten
Damer 40 Kerstin Josefsson
Herrar 45 Stig Brewitz
Damer 50 Reidun Samuelsson
Herrar 55 Bengt Jerrefalk
Mixed Foursome Marie Eriksson/Eddy Eriksson

1996

KlassSpelare
Herrar Elit Eddy Ericsson
Damer Elit Marita Svensson
Herrar Junior Magnus Brewitz
Damer junior Helene Andersson
Herrar 45 Ingemar Persson
Damer 45 Reidun Samuelsson

1995

KlassSpelare
Herrar Elit Eddy Eriksson
Damer Elit Harriet Ahnström
Herrar Junior Magnus Brewitz
Damer Junior Malin Josefsson

1994

KlassSpelare
Herrar Elit Eddy Eriksson
Damer Elit Marie Axelsson
Herrar Junior Magnus Brewitz

Medlemsmeny

Till toppen

   Design and copyright by 1002.se