Skinnarebo

G&CC

underhall1b Händer på banan

 

 

Vintern/Våren 2017

Vi har grävt ur ett antal bunkrar, gjort avriningsområden vid några greener, dränerat greenområdet på 7:an samt 12:an, vi har påbörjat ombyggnation av green på 13. Vi har även tagit bort cirka 40-45 stubbar samt påbörjat slyröjning. Alla maskiner och klippaggregat har gjorts i ordning. Vi kommer så snart vädret tillåter påbörja återställning av de markarbeten vi gjort under vintern.

 

Hösten/Vintern 2016

Under höst/vinter kommer vi försöka hinna med att dränera några greenområden samt renovera några bunkrar, vi kommer även att röja sly.

 

Sommaren 2016

Klippsäsongen är i full gång

 

Maj 2016

Infiltrationen är färdig, asfalteringen också, däremot har vi en del efterarbeten kvar, bl.a. ska vi lägga stödkanter runt om, iordningställa med matjord vid husvagnsparkering, runt gångar och sponsorparkering. Vi har lagt ut matjord och börjat så på 17 samt 1 och 2 på Ängabanan. Var vänliga och respektera avspärrningarna. Äntligen har det blivit lite varmare, så nu är klippningen i full gång. Rangen används flitigt, vi plockar bollar 2 gånger om dan.

 

April 2016

Under april har vi lagt mycket tid på våra greener, bl.a. har vi gödslat, stickluftat, vertikalskurit, klippt samt stödsått. Nu hoppas vi bara att värmen kommer. Arbetet med asfaltering av parkering och vägen upp mot kansli/restaurang är i full gång. Infiltrationen till husvagnsparkering är i stort sett färdig. Återställningsarbeterna har legat nere pga tidsbrist.

 

Mars 2016

Äntligen har snön börjat försvinna, arbetet är i full gång för att återställa grävjobben från i höstas. Vi har dressat greener med mulldress samt startat bevattningen.

 

Febuari 2016

Snön ligger fortfarande kvar och under den väntar en bana som förhoppningsvis kommer att uppfylla alla våra förväntningar inför säsongen. Under vintern har vi dränerat på 17 samt 1an och 2an på Ängabanan, vi har även påbörjat infiltrationsbygget till husvagnscampingen, på maskinsidan har service gjorts på alla maskiner och vi har nu påbörjat slipning av alla aggregat. Vi har kalkat fairway, för den vetgirige har 35 ton kalk lagts ut.

 

Hösten 2015

Golfsäsongen är slut, men arbetet med att få en fin bana 2016 fortsätter.

Vi har sprutat fairway pga ett svampangrepp som vi och många andra klubbar råkat ut för denna varma höst. 

Vi kommer att påbörja diverse dräneringsarbeten. Det stora arbetet kommer vi att lägga på hål 17, vi kommer även att dränera greenområde på Ängabanans hål 1 och 2. Förhoppningsvis kommer vi även att hinna dränera vissa småmråden på stora banan. Kontinuerligt sker dikesrensning samt rensning av befintliga dräneringar.

Golfcenter – Shop

 

Våra öppettider

Golfcenter – Shop är öppet varierande tider men
öppnar för säsongen 1 mars

Golfcenter stängt 12 - 15 februari

Har ni frågor ring klubbchef Unni Ekenberg

Telefon: 036 - 690 75 el 036 - 608 15

e-mail: kansli@skinnarebo.com