Oldboys

Oldboys Arkiv

 

År 2020

Diverse bilder...............................................................Bilder

Höstmöte....(inställt)....................................................Info-blad

Höstresa.....(inställt)

Resultat matchspel.....................................................Resultat

Resultat torsdagsgolfen Sex bästa omg.....................Resultat

Resultat torsdagsgolfen Alla tolv omg.......................Resultat

Resultat som stått på torsdagstävlingens sida .........Resultat

Resultat KM H70 och H80.........................................Resultat

Matchspel mot Hook...(inställt)

Matchspel mot Jönköping.....(inställt)

Vårresa  ....(inställt)

Vårmötet ...(inställt).................................................Info-blad

 

År 2019

Höstmöte................................................................Anteckningar

Höstresa.................................................................Bilder

Resultat matchspel................................................Matchspel

Resultat torsdagsgolfen Sex bästa omg...............Sex bästa

Resultat torsdagsgolfen Alla tolv omg..................Alla omg...

Resultat som stått på torsdagstävlingens sida ....Torsdags golf

Resultat KM H70 och H80...................................KM för H70 och H80 .

Matchspel mot Hook............................................Resultat

Matchspel mot Jönköping...................................Resultat

Vårresa  .............................................................Bilder

Vårmötet ............................................................Minnesanteckningar

 

År 2018

Höstmöte................................................................Anteckningar

Höstresa..................................................................Höstresaaa

Resultat matchspel..................................................Match 2018

Resultat torsdagsgolfen Sex bästa omg.................De 6 bästa

Resultat torsdagsgolfen Alla tolv omg....................14 omg hcp

Resultat som stått på torsdagstävlingens sida ......Torsdags golf

Vårmötet ...............................................................Anteckningar 

Bilder från tisdagsarbetet från år 2009...................Bilder

 

År 2017 

Höstmöte..................................................................Anteckningar

Höstresa till Mjölby....................................................Mjölby

Resultat matchspel....................................................Matchspel

Resultat torsdagsgolfen Sex bästa omg...................Sex bästa

Resultat torsdagsgolfen Alla tolv omg......................Alla tolv

Resultat som stått på torsdagstävlingens sida ........Resultat

Resultat Gamla grabbar i A6 också slutresultat...... Resultat

Resultat och bilder från resan till Reftele   ............  Reftele 2017

Vårmötet ...............................................................  Anteckningar

 

År 2016 

Höstmöte....................................................................... Anteckningar

Höstresa till Vadstena....................................................Några bilder:

Resultat matchspel......................................................  Matchspell

Resultat torsdagsgolfen Sex bästa omg.......................Sex bästa

Resultat torsdagsgolfen Alla tolv omg..........................Alla tolv

Resultat som stått på torsdagstävlingens sida .......... Alla torsdagar  

Resultat Gamla grabbar i Gränna också slutresultat.. Resultat

Resultat från resan till Bredared   ...............................Resultat   

Vårmötet ....................................................................Anteckningar

 

År 2015

Resultat från Götaström............................................... Resultat

Höstmöte...................................................................  Anteckningar

Höstresa till Ulricehamn...............................................  Ulricehamn

Resultat matchspel......................................................  Slutresultat

Resultat torsdagsgolfen..............................................  Resultat torsdagstävling

Resultat Gamla grabbar.............................................  Lagresultat Ryfors 

Resultat matchspel mot Jönköping............................  Resultat

Bilder från resan till Åsundsholm ..............................  asundsholm

Tisdagsarbete med lusthuset  ...................................  Lusthuset

Vårmötet avlöpte lyckligt............................................  Anteckningar 

 

År 2014

Slutresultat torsdagstävlingen  ......................................  Resultat 2014

Matchspel .....................................................................   Resultat 2014

Resultat som stått på torsdagstävlingens sida ............   Resultat 2014

Tisdagsgubbarnas resa till Östad   ..............................   Östad 2014

Tisdagsarbere med stugor och kansli del 4 ...................  Bilder                       

Tisdagsarbere med stugor och kansli del 3..................    Bilder

 

År 2013

Flytt av stugor  .......................................................... .  Bilder

Slutresultat torsdagstävlingen  ..................................  Torsdagstävling 2013

Matchspel  ................................................................    Resultat

Tisdagsarbere med stugor och kansli del 2  .............    Bilder

Tisdagsarbere med stugor och kansli del 1  .............    Bilder

 

År 2012

Tisdagsgubbarnas resa till Isaberg  ...............................   Isaberg

Matchspel  ........................................................---.........   Resultat 2012

Höstresa till Götaström  ...............................................   Götaström

Slutresultat torsdagstävlingen  .....................................  Torsdagstävling 2012

Fest på Skinnarebo (allmän)  ......................................   Fest Skinnarebo

Vårresa till Östad  .......................................................   Östad

Trappa hål 13  ............................................................   Trappa

Tisdagsarbete inne   ....................................................   Bilder

 

År 2011

Resultat som stått på torsdagstävlingens sida  ..........  Fem bästa varje torsdag 2011

Matchspel   .................................................................  Resultat 2011

Målning av ladan  .......................................................   Bilder målning

Slutresultat torsdagstävlingen  ....................................  Torsdagstävling 2011

Höstresa till Lagan  ......................................................  Lagan

Resa till Herrljunga   ....................................................  Herrljunga 2011

"Vårbrasa" huset vid hål 12:te tee   ..............................  Vårbrasa 

Vinterbilder från golfbanan   ........................................   Vinterbilder

Ombyggnad damernas omklädningsrum   ..................   Omklädning och bolfbilar

 

År 2010

Höstbilder från golfbanan  ..........................................   Höst

Matchspel klass A  .......................................................  Resultat 2010

Höstresa till Breviken och Falköping  ...........................  Breviken 2010

Vårresa till Skogaby  ....................................................  Skogaby 2010

Ombyggnad herrarnas omklädningsrum  .....................  Bilder och text

Medlemsmeny

Till toppen

   Design and copyright by 1002.se