Skinnarebo

G&CC

Oldboys Arkiv

 

År 2020

Diverse bilder..........................................................Bilder

Höstmöte....(inställt).................................................Info-blad

Höstresa.....(inställt)

Resultat matchspel..................................................Resultat

Resultat torsdagsgolfen Sex bästa omg.....................Resultat

Resultat torsdagsgolfen Alla tolv omg.......................Resultat

Resultat som stått på torsdagstävlingens sida ...........Resultat

Resultat KM H70 och H80.........................................Resultat

Matchspel mot Hook...(inställt)

Matchspel mot Jönköping.....(inställt)

Vårresa  ....(inställt)

Vårmötet ...(inställt).................................................Info-blad

 

År 2019

Höstmöte................................................................Anteckningar

Höstresa.................................................................Bilder

Resultat matchspel...................................................Matchspel

Resultat torsdagsgolfen Sex bästa omg.....................Sex bästa

Resultat torsdagsgolfen Alla tolv omg........................Alla omg.

Resultat som stått på torsdagstävlingens sida ...........Torsdags golf

Resultat KM H70 och H80..........................................KM för H70 och H80 .

Matchspel mot Hook.................................................Resultat

Matchspel mot Jönköping.........................................Resultat

Vårresa  ................................................................Bilder

Vårmötet ...............................................................Minnesanteckningar 

 

År 2018

Höstmöte................................................................Anteckningar

Höstresa..................................................................Höstresa

Resultat matchspel...................................................Match 2018

Resultat torsdagsgolfen Sex bästa omg......................De 6 bästa

Resultat torsdagsgolfen Alla tolv omg........................14 omg hcp

Resultat som stått på torsdagstävlingens sida ...........Torsdags golf

Vårmötet ...............................................................Anteckningar 

Bilder från tisdagsarbetet från år 2009......................Bilder

 

År 2017 

Höstmöte..................................................................Anteckningar

Höstresa till Mjölby....................................................Mjölby

Resultat matchspel....................................................Matchspel

Resultat torsdagsgolfen Sex bästa omg.......................Sex bästa

Resultat torsdagsgolfen Alla tolv omg..........................Alla tolv

Resultat som stått på torsdagstävlingens sida .............Resultat

Resultat Gamla grabbar i A6 också slutresultat........... Resultat

Resultat och bilder från resan till Reftele   ................  Reftele 2017

Vårmötet ...............................................................  Anteckningar

 

År 2016 

Höstmöte................................................................... Anteckningar

Höstresa till Vadstena....................................................Några bilder:

Resultat matchspel......................................................  Matchspel

Resultat torsdagsgolfen Sex bästa omg............................Sex bästa

Resultat torsdagsgolfen Alla tolv omg..............................Alla tolv

Resultat som stått på torsdagstävlingens sida ................. Alla torsdagar  

Resultat Gamla grabbar i Gränna också slutresultat........... Resultat

Resultat från resan till Bredared   ....................................Resultat  

Vårmötet ....................................................................Anteckningar

 

År 2015

Resultat från Götaström............................................... Resultat

Höstmöte...................................................................  Anteckningar

Höstresa till Ulricehamn...............................................  Ulricehamn

Resultat matchspel......................................................  Slutresultat

Resultat torsdagsgolfen................................................  Resultat torsdagstävling

Resultat Gamla grabbar................................................  Lagresultat Ryfors 

Resultat matchspel mot Jönköping..................................  Resultat

Bilder från resan till Åsundsholm ....................................  asundsholm

Tisdagsarbete med lusthuset  ........................................  Lusthuset

Vårmötet avlöpte lyckligt...............................................  Anteckningar 

 

År 2014

Slutresultat torsdagstävlingen  ......................................  Resultat 2014

Matchspel ..................................................................   Resultat 2014

Resultat som stått på torsdagstävlingens sida ................    Resultat 2014

Tisdagsgubbarnas resa till Östad   ................................    Östad 2014

Tisdagsarbere med stugor och kansli del 4 .....................  Bilder                    

Tisdagsarbere med stugor och kansli del 3.....................    Bilder

 

År 2013

Flytt av stugor  .......................................................... .  Bilder

Slutresultat torsdagstävlingen  ......................................  Torsdagstävling 2013

Matchspel  ................................................................    Resultat

Tisdagsarbere med stugor och kansli del 2  ...................    Bilder

Tisdagsarbere med stugor och kansli del 1  ...................    Bilder

 

År 2012

Tisdagsgubbarnas resa till Isaberg  ...............................   Isaberg

Matchspel  .................................................................   Resultat 2012

Höstresa till Götaström  ...............................................   Götaström

Slutresultat torsdagstävlingen  ......................................  Torsdagstävling 2012

Fest på Skinnarebo (allmän)  ........................................   Fest Skinnarebo

Vårresa till Östad  .......................................................   Östad

Trappa hål 13  ............................................................   Trappa

Tisdagsarbete inne   ....................................................   Bilder

 

År 2011

Resultat som stått på torsdagstävlingens sida  .................  Fem bästa varje torsdag 2011

Matchspel   .................................................................  Resultat 2011

Målning av ladan  .......................................................   Bilder målning

Slutresultat torsdagstävlingen  ......................................  Torsdagstävling 2011

Höstresa till Lagan  ......................................................  Lagan

Resa till Herrljunga   ....................................................  Herrljunga 2011

"Vårbrasa" huset vid hål 12:te tee   ...............................  Vårbrasa 

Vinterbilder från golfbanan   ........................................   Vinterbilder

Ombyggnad damernas omklädningsrum   ......................   Omklädning och bolfbilar

 

År 2010

Höstbilder från golfbanan  ............................................   Höst

Matchspel klass A  .......................................................  Resultat 2010

Höstresa till Breviken och Falköping  ..............................  Breviken 2010

Vårresa till Skogaby  ....................................................  Skogaby 2010

Ombyggnad herrarnas omklädningsrum  .........................  Bilder och text

 

 

 

 

Personuppgiftspolicy/GDPR och Cookies

Vår webbplats använder cookies