Playing Conditions Calculation (PCC) har återinförts i handicapsystemet

PCC – vad är det?

PCC står för Playing Conditions Calculation och är en funktion i handicapsystemet som avgör om förhållandena den dag du spelat avvikit från det normala så pass mycket att det kraftigt påverkat spelet.

Exempel på sådana förhållanden är: 

✓ Väderförhållanden

✓ Banförhållanden

✓ Banuppsättning

Beräkningen baseras på alla registrerade handicapronder på banan den dagen (minst åtta ronder av spelare med max handicap 36,0). PCC-värdet för ronden kan påverka ditt handicapresultat och i förlängningen din exakta handicap.

Vad behöver jag göra?

Du behöver inte göra något i samband med själva beräkningen, den sker automatiskt och du kan sedan se PCC-värdet för handicapronden i Min Golf. Om värdet påverkat din exakta handicap får du ett mejl med din nya exakta handicap, dagen efter din rond.

Du kan däremot vara med och påverka beräkningen och därmed bidra till en mer rättvis handicapsättning för alla golfare. Det gör du genom att registrera alla ronder du spelar, bra som dåliga, gärna samma dag du spelar. Tack för hjälpen!

Läs mer!

Medlemsmeny

Till toppen

   Design and copyright by 1002.se