Skinnarebo

G&CC

Oldboys Hålvärdar

Hålvärdar 2017

Hål nr Värd 1               Värd 2               Värd 3

     1     Göran Högberg         Leif Sternklint         Lennart Engdahl

     2     Börje Blomgren        Alf Peterson             Evert Almqvist

     3     Conny Davidsson       Göran Arthursson     Bo Berntsson

     4     Vincent Birgersson   Björn Åstrand          Gunnar Danielsson

     5     Anders Jacobsson    Rolf Fagerberg         John Gandrup

     6     Sören Fagerberg      Lars Fick                  Roland Fredriksson

     7     Åke Lantz                Curt Hallin                Kennet Svensson

     8     P-O Henriksson        Rolf Hjärtkvist         Tomas Gamlén

     9     Lennart Hörlin          Sven-Olof Carlsson   Bengt Holmquist

     10   Bengt Carlsson         Oskar Jonsson          Karl Arne Jönsson

     11    Bo (3) Johansson     Kent Karlsson           Ulf Kvick

     12   Bernt Lewinson         Sigvard Linder         Bruno Magnusson

     13   Evert Lundqvist        Peter Matussek        Reino Ojala

     14   Gunnar Osbeck         Per-Olof Persson      Claes-Magnus Gusafsson

     15   Nils Appelberg         Calle Lundin              Åke Andersson

     16   Jan-Erik Ström        Lennart Ström         Jan-Olof Svensson

     17   Leif Magnusson        Alf Wallin                Christer Ahnström

     18   Bo Hallman               Jonny Carlsson         Rolf Gustafson